Rens ved kontaminasjon med spesielle stoffer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Nervegasser

Alle eksponerte må minimumsrenses (trinn 1), symptomatiske helst også med spyl (trinn 2) og vask med såpe (trinn 3), eventuelt med tillegg av fortynnet hypoklorittløsning (trinn 4) hos særlig forurensede pasienter. Nervegass på eller i hud kan inaktiveres av spesielle kjemiske forbindelser, som RSDL. Dersom slik krem er tilgjengelig kan det smøres på profylaktisk av innsatspersonell under hansker etc.

Hudgasser

Sennepsgass (Sulfur mustard), Lewisitt og fosgenoksim (halogenert oxim, må ikke forveksles med fosgen). Flytende sennepsgass er en oljelignende væske og kan være vanskelig å få renset. Skade skjer etter inhalasjon eller kontakt med hud og øyne. Hudaffeksjon kommer ofte i fuktige områder som aksille og lyske, og vanlig klær gir lite beskyttelse. Det er en latenstid på to til tolv timer før symptomer, men rask dekontaminering er helt essensielt fordi sennepsgassen fikseres til vevet etter få minutter, og effektene blir deretter irreversible selv om symptomer ikke har kommet ennå. Lewisitt og fosgenoksim produserer derimot symptomer med det samme (sekunder/minutter) uten latenstid, og eksponerte vil søke beskyttelse raskere enn ved sennepsgass.

Rens med såpevask (trinn 3). Sennepsgass og VX bør imidlertid helst absorberes (Trinn 4, bruk av Fullers jord, mel, annet pulver) før rensing med såpe og vann. Tykke flekker skrapes av med trespatel el. Øyeskylling med rikelig bruk av vann eller helst fysiologisk saltvann. Vanskelige flekker av Lewisitt og sennepsgass kan inaktiveres med 0,5 % hypokloritt løsning (trinn 4). Dyreforsøk har vist at povidone iodine (for eksempel Betadine®) reduserer hudskader av hudgasser, selv påført 20 minutter etter eksponering, men ingen studier på mennesker finnes. Rensing av sår: se eget punkt over. Pasienter eksponert for Lewisitt renses som over, det finnes antidot som bør gis så raskt som mulig. Pasienter eksponert for fosgenoksim renses med vann og såpe (trinn 3), ikke bruk hypokloritt.

Cyanid

Avkledning (trinn 1). Hud dekontaminering oftest unødvendig, men hvis pasienten er våt spyles pasienten (trinn 2).

Fosgen, klorin, ammonium og andre lungeirritanter

Ren gasseksponering trenger kun avkledning (trinn 1). Dette er neppe nødvendig av helsemessige grunner hos pasienter som ikke er svært påvirket, men lukten av gass sitter ofte igjen i klærne og kan gi opphav til bekymring blant hjelperne både utenfor og i sykehus.  Er huden fuktig av væske spyles pasienten (trinn 2).

Biologiske agens

Rens etter eksponering for biologisk agens er av mindre betydning enn ved kjemiske agens, fordi biologiske agens i hovedsak ikke trenger gjennom huden. Likevel kan dekontaminering være indisert for å hindre spredning av infeksjon via potensiell sekundær innånding eller svelging. Ved hudeksponering av biologiske agens spyles pasienten (trinn 2). Direkte kontaminert/fuktig hud kan i tillegg vaskes med fortynnet hypokloritt (1 del Klorin, 9 deler vann, se trinn 4 ovenfor) som skal sitte på i 10 minutter før den vaskes av.