Pasienthåndtering på CBRN skadested

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Det kan i noen situasjoner være vanskelig å avgjøre om skadestedet skal anses som kontaminert. Fagleder Brann og Redning har det endelige ansvaret, men rådfører seg om mulig med andre instanser/kompetansemiljøer.

Sannsynlighet for kontaminering av pasienter/skadested avgjøres på grunnlag av:

 • Synlige forhold eller relevante opplysninger på stedet
 • Direkte målinger (av radioaktivitet, kjemiske stoffer)
 • Skade-sykdomspanorama hos personer på skadestedet

Hvis i tvil: Fjern klær, sko og hodeplagg!

Håndtering av pasienter på CBRN skadested hvor kontaminerende agens antas å være farlig også for hjelperne.

 1. Bare personell med adekvat verneutstyr inn i ”het” (hot) sone. Hvis deteksjonsutstyr er tilgjengelig, medbringes dette når man går inn i denne sonen.
 2. Ved masseskade evakueres de minst syke først (størst helsegevinst, kortest evakueringsdistanse), deretter de mer påvirkede. Personer uten livstegn prioriteres ikke.
 3. Evakuering fra kontaminert het sone går foran førstehjelp.
 4. Ved ankomst samleplass (i ytre del av varm sone): Livreddende dekontaminering, dvs fjerne klær og om mulig avspyling. Pasientene pakkes inn i tepper.
 5. Livreddende behandling startes av helsepersonell iført vernedrakt/gassmaske på samleplass parallelt med dekontaminering.
 6. Varsle AMK og/eller ansvarlig lege i akuttmottak om kontaminering (mistanke eller fastslått) og tiltak som gjennomføres på skadested.
 7. Rekvirere antidot til skadestedet ved opiat, cyanid eller nervegass påvirkning.
 8. Ved transport legg plastflak eller lignende over båren for å hindre kontaminering av bil og båre.
 9. Ved kontaminering med gass ha maksimal ventilasjon av pasientrommet under transport.

Kontaktpunkt NBC-senteret:

Bakvakt (”konfereringsvakten”) ved Akuttmedisinsk Avdeling, OUS Ullevål, gir råd og formidler kontakt med NBC-senteret hele døgnet. Konfereringsvakten kontaktes via Medisinsk intensivavdeling, MIO (22 11 91 24), alternativt OUS Ullevål sentralbord (22 11 80 80 eller 02770) eller Akuttmottaket OUS Ullevål (22 11 73 50).

 

Hvis i tvil: Fjern klærn, sko og hodeplagg!

Håndtering av pasienter på CBRN skadested hvor kontaminerende agens antas å være farlig også for hjelperne.