Forside  

Stråleskader

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 
 • Eksponering for ioniserende stråling
 • Stråletyper og måling av ioniserende stråling.
 • Biologiske effekter av stråling
 • Stråledoser og helsemessige konsekvenser
 • Ulykker med radioaktiv stråling
 • Ekstern bestråling vs. kontaminering
 • Retningslinjer for behandling
 • Akutt strålesyndrom 
 • Internasjonalt samarbeid

 

Nuclear