Forside   Stråleskader  

Biologisk dosimetri

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Stråledosen reflekteres også i antall disentriske kromosomer påvist i lymfocytter. Dette er såkalte ”random” forandringer, dvs at hvilket som helst av de 23 kromosomparene har like stor sjanse for å utvikle slike forandringer etter at cellen har blitt eksponert for stråling.  Denne undersøkelsen er meget følsom og kan påvise stråledoser ned mot 0,1 Gy. Det er imidlertid en resurskrevende analyse som tar ca. en uke å utføre.

Resultatet vil få stor betydning for beslutninger som tas om behandlingen etter den akutte fasen. Analysen utføres i den finske strålevernsinstitusjonen. Statens Strålevern i Norge formidler kontakt. Analysekapasiteten for slik undersøkelse er begrenset – bør forbeholdes situasjoner hvor eksposisjonsgrad er spesielt viktig å fastslå (mistanke om svært alvorlig skade, gravide ol.).