Forside   Stråleskader  

Intern kontaminering

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Med intern kontaminering menes inntak av radioaktiv materiale i kroppen, via inhalasjon, per os eller gjennom huden. I mage-tarmkanalen og luftveiene er avstanden mellom isotopene og epitelcellene tilnærmet null, slik at også stoffer som avgir alfastråling kan gi store skader. Inntatte radionuklider som er lett løselige bli raskt en del av kroppens metabolisme. De kan enten bli utskilt eller lagret i kroppen, avhengig av type radioaktivt element, kjemisk form, vannløselighet og partikkelstørrelse (for kontaminering via inhalasjon). Utskillelse av inntatt stoff og dets skadevirkninger avhenger både av biologisk halveringstid for den aktuelle kjemiske forbindelsen og av halveringstid for den aktuelle isotopen.

Intern kontaminering påvises gjennom undersøkelse med henblikk på radioaktivitet i urin og avføring, dernest bestemmelse av type radioaktiv isotop som er involvert. Prognose og sykdomsforløp bestemmes ut fra påvist strålemengde i kroppssekreter, samt på grunnlag av kunnskap om distribusjon og utskillelse av den aktuelle isotopen og den kjemiske forbindelsen den inngår i. 

Intern kontaminering vil også i noen tilfeller kunne påvises ved ekstern scanning av abdomen, lunger, etc., eventuelt ved helkroppsscanning.  Et spesialtilfelle av intern kontaminering er opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen, enten via inhalasjon, per os eller ved penetrasjon gjennom huden.

Medikamentell behandling for å motvirke opptak og øke utskillelsen ved intern kontaminering.

Blokkerende behandling

 • Blokkerende behandling mot opptak av Jod131.
  Behandlingen bør helst gis innen 1-2 timer etter eksponering. Kaliumjod tabletter (dosering voksne 300 mg x 1, barn 3-12 år 65mg x 1), blokkerer opptak av radioaktivt jod i thyroidea. Behandlingen iverksettes hos barn hvis beregnet strålemengde over thyroidea overstiger 0,05 Gray. For voksne 18-40 år er grensen for behandlingsstart 0,1 Gy, og for personer over 40 år er grensen 5 Gy.
 • Ved inntak av strontium (Str90) anbefales antacidatabeletter / mixtur 2 g x 3 i en uke for å blokkere opptak fra magesekken.

 

Utskillende behandling

Enkeltepreparaterkan også brukes for å øke utskillelsen ved intern kontaminering av radioaktive isotoper. Se figur III-7 for oversikt over medikamenter ved forskjellige typer intern kontaminering. Mengde medikament som finnes på antidotlageret ved Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål er også angitt på figuren, på antidotlageret finnes også fortegnelse over beholdningen i andre skandinaviske land

Liste over slike stoffer og hvor de kan skaffes finnes på Akuttmedisinsk avd, OUS Ullevål.

Akutt strålesyndrom: Vurdering, prognose, behandling

Ved akutt homogen helkroppsbestråling vil i hovedsak følgende organsystemer bli affisert: Blod/ benmarg, hud, gastrointestinaltraktus, hjerte og sentralnervesystemet. Det kliniske bildet vil følge et bestemt mønster. Symptomene og tidspunktet de opptrer på i forhold til strålehendelsen kan på et tidlig stadium indikere hvilken stråledose pasienten har vært utsatt for, og antyde prognosen.
Se også: Akutt strålesyndrom