Forside   Stråleskader  

Internasjonalt samarbeid innen strålemedisin

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

International Atomic Energy Authority (IAEA)

IAEA har en enhet som rykker ut ved atomulykker over alt i verden. Gruppen består både av medisinsk fysikere og strålemedisinere. Hjemmeside: www.IAEA.org

WHO (Verdens helseorganisasjon)

WHO har opprettet et internasjonalt nettverk for sentre som er engasjert i strålemedisin- REMPAN (Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network). Norsk kontaktperson: Alicija Jaworska, Statens Strålevern. Hjemmeside: www.WHO.int

EBMT (European Society for Blood and Bone Marrow Transplatation) .

EMBT har opprettet en ” Nuclear Accident Comitee”. Hjemmeside: www.ebmt.org

Statens strålevern (NRPA - Norwegian radiation protection agency) har et vidt internasjonalt kontaktnett, og vil kunne besørge kontakt med relevante institusjoner både innen Europa og i resten av verden. Hjemmesider: www.stralevernet.no, www.nrpa.no. Telefon: 67 15 25 00, vakttelefon for strålehendelser : 67 16 26 00.

IAEAs liste over hendelser/uhell/ulykker som kan medføre stråleskade:

 • Påvisning av medisinske symptomer som kan skyldes radioaktiv eksponering fra en ukjent strålekilde.
 • Tap av strålekilde
 • Tyveri av strålekilde
 • Funn av ukjent strålekilde
 • Funn av tidligere tapt strålekilde
 • Funksjonsfeil ved røntgenapparat
 • Røntgenapparat involvert i brann
 • Skade på innkapslet strålekilde for industriell bruk
 • Nedfall av satellitt som inneholder strålekilde
 • Uhell under arbeid med kjernefysisk våpen
 • Transportulykker der en radioaktiv strålekilde er involvert
 • Overeksponering av stråler fra røntgenapparat eller terapeutisk strålemaskin
 • Sannsynlig eller bekreftet terroristangrep
 • Rykte om terroristangrep
 • Bombe som inneholder radioaktivt materiale
 • Bevisst forurensing av vannforsyning
 • Bevisst forurensing av mat
 • Påvisning av forhøyet bakgrunnstråling
 • Melding om radioaktivt utslipp i et annet land