Forside   Stråleskader  

Stråletyper

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Radiobølger, lys, ultrafiolett- og infrard stråling er alle stråletyper som kan påvirke kroppen på en eller annen måte.

Figur III 2 Elektromagnetisk stråling

Fig. Skjematisk fremstilling av forskjellige typer stråling. (Bilde: Statens strålevern).

Stråling kan defineres som en mekanisme for overføring av energi fra en strålekilde til et annet materiale. Stråling som kan slå løs elektroner fra molekylene i det mottakende materialet kalles «ioniserende». Ioniserende stråling representerer en helsefare fordi den kan forårsake direkte skader i genstrukturen og dannelse av frie radikaler (dvs. reaktive molekyler) intracellulært med påfølgende skade av cellenes funksjon og genetiske materiale (se nedenfor).

Uansett hvor vi oppholder oss, utsettes vi for kontinuerlig lavgradig stråling fra verdensrommet, berggrunnen og andre kilder. Dette kalles bakgrunnsstråling, denne kan variere fra sted til sted med f.eks. høyde over havet, radonmengde osv.
Det finnes to hovedtyper ioniserende stråling: Partikkelstråling (α, β, n) og Elektromagnetisk stråling (γ, røntgen).

Fig_III 1 Stråletyper

Fig. Forskjellige typer ioniserende stråling. Alfa, beta og nøytronstråling har partikkelkarakter, mens gammastråling er en elektromagnetisk stråletype og har bølgekarakter. (Bilde: Statens strålevern).