Forside   Stråleskader   Stråletyper  

Biologiske effekter av stråling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Det skilles mellom direkte og indirekte effekter. Ved direkte effekt menes direkte skade av cellenes DNA molekyler pga. ioniserende stråling. Disse skadene vil som oftest ikke få betydning for cellens funksjoner umiddelbart, men vil bli manifeste seg i celledelingsfasen. Akutte stråleskader vil derfor vise seg først i organer med hyppig celledeling, slik som benmarg, tarmslimhinne og hud. Det vil være en latenstid fra bestråling skjer til de kliniske effektene av DNA skadene kommer til syne. Latenstiden kan vare fra noen dager til flere uker og er kortere jo høyere stråledosen har vært. Latenstiden kan være bare få minutter ved dødelige stråledoser.

Ved indirekte effekt menes dannelse av frie radikaler inne i cellene, noe som vil påvirke cellenes struktur og signalsystemer men som også vil føre til DNA skade.

Hovedparten av virkningen av svak ioniserende stråling er knyttet til den indirekte effekten. Ved sterk ioniserende stråling, for eksempel knyttet til alfa stråling og nøytronstråling, vil den direkte effekten bli mer dominerende.