Forside   Stråleskader   Stråletyper  

Dosebegreper og enheter for måling av radioaktivitet og stråling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Mengden radioaktivitet i en strålekilde måles i Becquerel (Bq).

 • Én Bq er en desintegrasjon av en atomkjerne pr. sekund. Radioaktiv forurensning angis i Bq pr enhet masse, volum eller overflate. Strålingsmengden som avgis fra samme vektmengde av forskjellige radioaktive stoffer, samt forholdet mellom partikkel- og elektromagnetisk stråling, varierer betydelig.

Stråledosen kroppen utsettes for avhenger ikke bare av strålingsmengden som avgis fra kilden, men også av i) avstand fra kilden (omvendt proporsjonalt med kvadratet av avstanden) og ii) tidsintervallet for eksposisjonen (lineært med tiden).

Mengden av mottatt (og absorbert) stråling (dvs. absorbert dose) hos et individ måles i enheten Gray (Gy).

Forskjellige typer stråling varierer i de effektene de har på kroppens celler. Den biologiske virkning av absorbert stråling måles i Sievert (Sv).

 • For gamma- og betastråling er 1Sv =1Gy. For nøytroner og alfastråling er 1 Gy =5-20 Sv, avhengig av en omregningsfaktor.
 • I eldre litteratur, og fortsatt i publikasjoner fra f. eks. USA, er stråledoser ofte angitt i andre enheter, som Curie (Ci), rem og ram.  En eldre enhet er Røntgen (R), som tilsvarer ca 10 mSv.  Se oversiktstabell med konverteringsfaktorer mellom de forskjellige måleenhetene under.
 • Det finnes ingen standard omregningsfaktor fra Bq til Gy eller Sv. Hvis man vet hvilken isotop det dreier seg om, og kjenner Bq verdien og avstanden mellom strålekilden og personen, kan man estimere sannsynlig gammastrålings dose i Sv.

Konvertering av enheter