Forside   Stråleskader   Stråletyper  

Stråletyper

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Partikkelstråling (alfastråling, betastråling og nøytronstråling)

Alfa(α)stråling: Hver enhet består hver av to nøytroner og to protroner (= en heliumkjerne). Disse har meget liten penetrasjonsevne og trenger ikke gjennom huden, men det kan oppstå livstruende indre skader hvis en slik strålekilde kommer inn i kroppen gjennom munnen, ved inhalasjon eller gjennom sår i huden. Plutonium-236, polonium-210, radium-226, uran-238, mfl. avgir alfastråler.    

Beta(β)stråling: består av elektroner, og har en noe større penetrasjonsevne. De kan trenge inn til de nedre lag av huden og forårsake stråleskader der. Cesium-137, jod-131, kobolt-60, teknesium-99 mfl. avgir betastråler.

Både alfa- og beta stråling kan påvises med Geigerteller (Automess), men bare hvis det er påmontert spesiell probe (se tidligere).

Nøytron(n)stråling: Dette er nøytrale partikler fra en atomkjerne. I motsetning til alfa- og betastråler har nøytronstråling ingen ladning, men de overfører energi og ioniserer atomer på sin vei. Nøytroner har meget stor penetrasjonsevne og kan forårsake betydelig skade av indre organer, Nøytroner frigjøres først og fremst ved kjernefysiske reaksjoner, og kan, i motsetning til andre stråletyper, gjøre andre stoffer radioaktive. NB: Nøytroner kan ikke alltid detekteres med Geigerteller.

Elektromagnetisk stråling (gammastråling og røntgenstråling)

Elektromagnetisk stråling (gammastråling og røntgenstråling har bølgekarakter. Ioniserende elektromagnetisk stråling er høyfrekvent og høyenergetisk. Denne type stråling har stor penetrasjonsevne i hele kroppen og kan skade indre organer. Cesium-137, jod-131, kobolt-60, plutonium-236, teknesium-99, radium-226, uran-238 mfl. avgir gammastråler. Strålene detekteres lett med Geigerteller. Mange stoffer avgir flere typer stråling samtidig, dvs både elektromagnetisk og partikkelstråling.

Fig_III 1 Stråletyper
Fig. Forskjellige typer ioniserende stråling. Alfa, beta og nøytronstråling har partikkelkarakter, mens gammastråling er en elektromagnetisk stråletype og har bølgekarakter. (Bilde: Statens strålevern).

Figur III 3 Strålepenetrasjon
Fig. De forskjellige stråletypers penetrasjonsevne. Alfastråling har meget liten penetrasjonsevne og kan stoppes av papir. Betastråling kan trenge opp til 1 cm ned i huden. Stoppes av aluminium. Gammastråling og nøytronstråling penetrerer alle typer levende vev og aluminium, bly skjermer mot gammastråling men er mindre effektivt mot nøytronstråling (Bilde: Statens strålevern).