Forside   Stråleskader  

Symptomer på «Akutt strålesyndrom»

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

(dvs. etter latensfasen)

Akutt strålesyndrom er et resultat av direkte og indirekte ioniserende stråling mot flere organsystemer. I den første tiden vil komplikasjoner fra det hematopoietiske systemet og fra gastrointestinaltraktus dominere pågrunn av stråleindusert celledød.

Symptomer på akutt strålesyndrom

Lenger ut i forløpet vil imidlertid virkningene på cellenes metabolisme og de immunologiske virkningene spille en avgjørende rolle. Stråling fører til økt frigjøring av en rekke proinflammatoriske cytokiner fra flere organer. Dette kan føre til generell systemisk inflammasjon og multiorgansvikt, denne arter seg klinisk som multiorgansvikt av andre årsaker (f. eks. ved septisk sjokk). Behandlingen vil i dette stadiet være symptomatisk.

Som det framgår er forløpet ved akutt strålesyndrom en dynamisk prosess der affeksjon av forskjellige organsystemet vil opptre på forskjellige tidspunkter og påvirke hverandre gjensidig. Det er derfor viktig å registrere symptomer og laboratoriefunn hos pasientene systematisk gjennom hele forløpet.

Til hjelp for dette er det laget et internasjonalt scoringssystem, METREPOL scoringssystem. (Fliedner TM, Friescke I, Beyrer K. Medical management of radiation accidents. Manual on the acute radiation syndrome. London 2005: The British Institute of Radiology.)

Nevrovaskulære symptomer (N)

 

Hematologisk utfall (H)

 

Hudforandringer (Kutan klinikk K)

 

Gastrointestinal klinikk (G)

 

Eksempel: 

En pasient får følgende score: N2 H3 K1 G2. Tilstanden klassifiseres totalt som Akutt strålesyndrom, Grad 3 ut fra symptomet med høyest alvorlighetsgrad, som i dette tilfellet er registrert fra det hematopoietiske organsystemet.