Forside   Stråleskader  

Tiltak for videre utredning og behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Klinisk vurdering

Ved ankomst til sykehuset og etter eventuell dekontaminering gjøres anamneseopptak og fullstendig klinisk undersøkelse med særlig vekt på kartlegging av strålehendelsen. Det er spesielt viktig å få fram pasientens posisjon og avstand i forhold til strålekilden. Pasienten undersøkes med hensyn på prodromalsymptomer for akutt strålingssyndrom. 40 % av personer som ble eksponert for ≈ 2 Gy hadde ikke sikre prodromalsymptomer, denne dosen kan likevel gi alvorlig benmargsdepresjon. Det er viktig å fastlegge tidspunktet for start av kvalme og oppkast i forhold til strålehendelsen, for dermed å kunne gjøre et klinisk estimat av mottatt stråledose (se tabell nedenfor).

Internasjonalt prognostisk scoringssystem for de første 48 timer basert på prodromalsymptomer og lymfocyttmålinger (se nedenfor).

Internasjonalt prognostisk scoringssystem

Adaptert fra: Gorin N_C, Fliedner TM, Gourmelon P et al: Consensus conference on European preparedness for haematological and other medical management of mass radiation accidents. Ann Hematol 2006; 85: 671-679.