Forside   Stråleskader  

Tolking av prøveresultater

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Lymfocytter

Som anført ovenfor er målinger av lymfocyttallet også til stor nytte for å vurdere stråledosen. En eventuell reduksjon av lymfocyttallet vil vise seg innen 48 timer etter strålingshendelsen (mens granulocyttallet ofte øker i denne perioden). Hvis lymfocyttallet innenfor denne perioden er > 1,2•109 vil behovet for videre medisinsk overvåking og hjelp sannsynligvis være minimalt.  

Den kliniske vurderingen og lymfocyttellingen er meget viktig initialt fordi dette kan gi et estimat av stråleskaden. 

Patterns of early lymphocyte response

Fig. Lymfocyttallet de to første dager etter helkroppsbestråling som uttrykk for alvorlighetsgraden av forventet stråleskade. Fra: Andrews G. Medical Management of Accidental Total Body Irradiation. In: The Medical Basis for Radiation Accident Preparedness. KF Hubner, SF Fry, eds.Elsevier North Holland Inc. 1980, 297-310