3 Akuttfasen-undersøkelse og behandling

Akuttfasen er her definert som den første uken etter debut av symptomer på akutt hjerne-slag. Gjennomsnittlig liggetid i den slagenhetsmodellen som kombinerer akutt behandling og tidlig rehabilitering og som anbefales i denne retningslinjen, er 7-14 dager (23). Akuttfasen dekker således en vesentlig del av slagenhetsbehandlingen.

Vedlegg