Akuttfasen  

3.6 Akutt behandling av hjerneblødning

Fokus i dette kapittel er medikamentell og kirurgisk behandling av hjerneblødning, mens andre viktige akutte behandlingstiltak som kontroll av fysiologisk homøostase, forebygging og behandling av komplikasjoner og tidlig mobilisering presenteres i kapittel 3.7 Overvåkning og kontroll av fysiologisk homøostase, 3.8 Komplikasjoner - forebygging og behandling og 3.9 Tverrfaglige behandlingstiltak .

Vedlegg