3.6.2 Kirurgisk behandling

Anbefalinger :  kirurgisk behandling av akutt hjerneblødning Grad Nivå
Pasienter med hjerneblødning bør følges nøye med en standardisert vurdering som f.eks. Glasgow Coma Scale og repeterende bildediagnostikk. - -
Pasienter med blødning i storhjernen bør som hovedregel ikke opereres. A 1b
Pasienter med cerebellær blødning med klinisk forverring bør behandles med kraniotomi. C 3
Hos pasienter med overfladisk lobær blødning kan kraniotomi vurderes. B 2b
Det bør etableres nært samarbeid mellom slagenhet og aktuell nevrokirurgisk avdeling, alternativt spesialisert slagsenter, med klare avtaler om hvilke pasienter med intracerebral blødning som bør overflyttes for nevrokirurgisk vurdering og når dette ev. bør skje. D 4

Pasienter med hjerneblødning bør følges nøye med en standardisert vurdering av bevissthet som f.eks. Glasgow Coma Scale (GCS) samt med gjentatt bildediagnostikk. Ved tydelig fall i GCS og særlig til <8-10 kan kirurgi være aktuelt.

Nytten av kirurgisk evakuering av lobære blødninger i storhjernen er ikke dokumentert (136-140) (nivå 1b). Kirurgisk intervensjon kan i noen tilfeller være livreddende, men muligheten for å redusere alvorlig funksjonshemning er uavklart og omdiskutert. Pasienter med svært redusert bevissthetsnivå initialt bør vanligvis ikke opereres pga. liten effekt. Pasienter med lette nevrologiske utfall og små hematomer (<10 ml) bør ikke opereres pga. godt resultat av medisinsk behandling (138).

Kraniotomi kan være nyttig ved hematomer nær hjernens overflate (135) (nivå 2b). Effekten av dekompressiv hemikraniektomi er uavklart og kan ikke anbefales (139). Pasienter med store (>3 cm) cerebellære blødninger og cerebellære blødninger med hjernestamme-kompresjon eller hydrocephalus bør som hovedregel opereres (141) (nivå 3).

Pasienter med intraventrikulær blødning har dårlig prognose, både pga. en vanligvis større sentral blødning og pga. risiko for utvikling av hydrocephalus. Ekstern drenasje av cerebro-spinalvæske med ventrikkelkateter kan være aktuelt, og disse pasientene bør også følges med gjentatt bildediagnostikk (138).

Intraventrikulær trombolyse med urokinase har vært utprøvd i små serier og fører til raskere fjerning av blodansamlingen i ventriklene (142). Den kliniske effekten er usikker og behandlings-anbefalinger kan foreløpig ikke gis. Pasienter med intracerebrale blødninger på grunn av aneurysmer og karmalformasjoner bør utredes og behandles i nært samarbeid med nevrokirurg.

Vedlegg