3.6.1 Medikamentell behandling

Anbefalinger :  medikamentell behandling av akutt hjerneblødning Grad Nivå
Behandling med aktivert faktor VII kan ikke anbefales. B 1b
Behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrat og vitamin K bør gis så raskt som mulig ved warfarin-indusert blødning og kontinueres til INR <1,5. C 3
Behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrat kan benyttes også ved trombolyseindusert blødning, men effekten er usikker. C 3

Behandling med rekombinant aktivert faktor VII (FVIIa) medfører en signifikant reduksjoni hematomstørrelsen sammenliknet med placebo, men gir ikke bedre klinisk resultat (130) (nivå1b). Behandling med FVIIa ved akutt hjerneblødning (spontan eller medikamentrelatert) er derfor foreløpig ikke indisert. Ved warfarin-indusert hjerneblødning kan protrombin kompleks konjugat eller koagulasjonsfaktorkonsentrat og i.v. vitamin K tilførsel være nyttig (131)(nivå 3).

Symptomatisk hemorrhagisk transformasjon av et primært iskemisk infarktområde opptrer spontant hos rundt 5 % av pasienter med hjerneinfarkt og er blitt et hyppigere fenomen (7-8 %) etter innføring av i.v. trombolyse (132-134). Ved hjerneblødning etter trombolytisk (tPA) behandling, kan koagulasjonsfaktorkonsentrat vurderes (135) (nivå 3), men mindre enn 10 % av opprinnelig plasmakonsentrasjon av tPA gjenstår 20 min etter stopp av infusjonen og effekten av slik behandling er usikker.

Behandling av symptomatisk hemorrhagisk transformasjon (parenkymatøst hematom) følger samme retningslinjer som for spontane hjerneblødninger.

Vedlegg