3.10.1 Disseksjoner

Anbefalinger :  disseksjoner Grad Nivå
Alle yngre pasienter (<60 år) med hjerneinfarkt bør utredes med ultralyd og/eller MR-angiografi av halskar for å avklare om det foreligger disseksjon. - -
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA pga. ekstrakranial disseksjon bør behandles med ASA 75 mg daglig. B 2b
Det bør vanligvis gis livslang behandling med ASA. C 3
Pasienter med disseksjon og residiverende hjerneinfarkter eller TIA under ASA-behandling bør skifte til antikoagulasjon og behandles i 3-6 md. C 3
Ved residiv av hjerneinfarkt tross medikamentell behandling kan karotiskirurgi eller endovaskulær behandling vurderes. C 3

Karotis- og vertebralisdisseksjon forårsaker ca. 2 % av alle hjerneinfarkt, og er den vanligste etiologi hos unge (225). Sirkulasjonsforstyrrelsen til hjernen ved disseksjon skyldes stenose eller okklusjon av karet, eller arterie til arterie embolisering. Disseksjon kan en sjelden gang skyldes arteriopati eller traume. Pasienter med disseksjon har ikke annen risikoprofil for hjerte-/karsykdom enn ellers friske (226). Disseksjonen er vanligvis ikke assosiert med aterosklerose. Det er som oftest ikke grunnlag for annen sekundærforebygging enn plate-hemmer (226) (nivå 2b).

Predileksjonssted for disseksjon i karotis interna er to cm kranialt for delingsstedet. Dopplerav halskar og MR- angiografi viser typiske funn. MR-angiografi er den mest sensitive undersøkelsen ved vertebralisdisseksjon.

Både ASA og warfarin er aktuelle behandlingsalternativer (227;228). Det er ikke vist at antikoagulasjon er bedre enn ASA (229) (nivå 2b). Hvis antikoagulasjon er valgt initialt så kan pasienten skifte til platehemmer etter 3-6 md. og som regel anbefales livslang behandling med platehemmer (229). Ved intrakranial disseksjon gir antikoagulasjon økt risiko for subarachnoidalblødning, størst ved vertebralisdisseksjon. Ved repeterte symptomer under ASA-behandling kan antikoagulasjon vurderes (227;228) (nivå 3). 

Ved residivinfarkt under behandling med ASA/antikoagulasjon og ved høygradig stenose eller pseudoaneurysme kan operasjon ved stenose og coiling ved aneurysme være aktuelt (230;231) (nivå 3).

Vedlegg