3.10.3 Migrenøse hjerneinfarkter

Anbefalinger :  migrenøse hjerneinfarkter Grad Nivå
Pasienter med migrenøse hjerneinfarkter bør initialt behandles som andre pasienter med akutt hjerneinfarkt. D 4
Differensialdiagnosen kan være vanskelig, og nevrolog bør delta/konsulteres i forbindelse med den diagnostiske vurderingen. D 4
Personer som har migrene med aura bør frarådes å røyke, og kvinner bør overveie å bruke annen prevensjon enn kombinasjons-P-piller. B 2b
Personer med migrene uten koronarsykdom kan behandles med triptaner da risikoen for hjerneinfarkt ikke øker. B 2b

Personer som har migrene med aura har økt risiko for hjerneinfarkt (238-241). Dette gjelder i mindre grad også for personer med migrene uten aura (242). Røyking øker risikoen betydelig (243) (nivå 2b). Det samme gjelder kombinasjons-P-piller (243;244) (nivå 2b) og særlig kombinasjonen av disse to faktorer (241;243). Den økte risiko for hjerneinfarkt hos personer med migrene er ikke knyttet til bruk av triptaner (245-247) (nivå 2b). Migrene med aura er assosiert med en økt frekvens av åpentstående foramen ovale (248). Det er usikkert om lukking av foramen ovale reduserer risikoen for hjerneinfarkt (249). Migrene med aura skiller seg fra akutt hjerneinfarkt ved kombinasjon av såkalte positive og negative symptomer, og ved at utfall utvikles over flere minutter. 

Vedlegg