3.5.3Kirurgisk behandling

Underkapitler
Anbefalinger :  akutt kirurgisk behandling Grad Nivå
Pasienter under 60 år med sannsynlig utvikling av malignt hjerneødem bør overføres til et senter med nevrokirurgisk ekspertise. A 1a
Hemikraniektomi bør vurderes ved malignt hjerneødem hos pasienter under 60 år innen 48 t etter sykdomsstart. A 1a
Pasienter mellom 60 og 70 år med malignt hjerneødem kan være aktuell for hemikraniektomi etter individuell vurdering. D 4
Osmoterapi bør vurderes i påvente av kirurgisk behandling. B 1a
Pasienter med cerebellært malignt ødem med økende kliniske utfall bør vurderes for behandling med suboccipital kraniotomi med partiell reseksjon av cerebellum. C 3

Kirurgisk behandling er aktuelt å vurdere ved symptomer eller tegn på økt hjernetrykk og utvikling av malignt hjerneødem. Malignt hjerneødem kan utvikle seg i løpet av 24 t (92) og kan innebære dødelighet opp mot 80 % (92). Pasienter med tegn til utvikling av malignt ødem (gradvis reduksjon i bevissthetsnivå) må overvåkes nøye med gjentatte kliniske undersøkelser og CT-undersøkelser. Se også komplikasjoner/økt hjernetrykk kapittel 3.8.1.2 Økt intrakranialt trykk .

Vedlegg