3.5.2 Nevroprotektiv behandling

Anbefaling :  nevroprotektiv behandling Grad Nivå
Eksperimentelle nevroprotektive medikamenter bør ikke tilbys pasienter med hjerneslag utenom som ledd i godkjente kliniske studier. A 1a

En rekke studier med potensielt nevroprotektive midler er gjennomført, men ingen har foreløpig gitt noen sikker positiv effekt. Per i dag er det derfor ingen eksperimentelle nevroprotektive midler som kan anbefales til vanlig klinisk bruk for pasienter med hjerneslag (nivå 1a/1b). Eksperimentelle nevroprotektive medikamenter kan være aktuelt som ledd i godkjente kliniske studier.

Vedlegg