3.5.1 Reperfusjonsbehandling

Anbefalinger :  akutt reperfusjonsbehandling Grad Nivå
I.v. trombolyse med r-tPA (alteplase) er en effektiv behandling som bør tilbys utvalgte pasienter * med akutt hjerneinfarkt innen 3 t etter sykdomsstart* og bør startes tidligst mulig. A 1a
I.a. trombolyse eller i.a. embolektomi kan vurderes hos utvalgte pasienter med kontraindikasjoner mot i.v trombolyse eller store proksimale okklusjoner, men klare anbefalinger kan ikke gis før mer forskning er gjennomført. D 4

* De godkjente kriteriene for trombolyse finnes i vedlegg 6.4 Kriterier for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt. Det er dokumentert effekt opp til 4,5 t og søknad om
utvidet tidsvindu er til behandling i Norge og EU.

.

Vedlegg