3.11.1 Dimensjonering

Det er vanskelig å gi et eksakt anslag for hvor stor en slagenhet bør være, fordi flere forhold påvirker beregningen av nødvendige antall senger, som insidens av hjerneslag i opptaks-området, slagenhetens muligheter til å håndtere fluktuasjoner i antall innleggelser, andel pasienter med alvorlige slag, liggetid i slagenheten, tilgjengelighet av videre rehabilitering, effektive behandlingskjeder ved utskrivning og fremtidige endringer i behandlingstilbud ved slag.

Beregninger har vist at under forutsetning av en gjennomsnittlig liggetid på 10-12 dager og en veletablert behandlingskjede etter utskrivning så bør det være 10-15 slagenhetssenger per 100 000 innbyggere ( 23;27). 

Vedlegg