3.11.3 Annet spesialisert personell

Alle slagenheter bør ha tilgang på en sosionomtjeneste. Slagenheten bør også ha mulighet for henvisning til nevropsykolog og klinisk ernæringsfysiolog, samt ha etablert samarbeid med karkirurg, øyelege og synspedagog, kardiolog, nevrokirurg og rehabiliteringsmedisiner. Slagenheter fungerer godt i avdelinger for nevrologi, indremedisin og geriatri, og det bør etableres samarbeid mellom disse spesialitetene.

Vedlegg