3.11.4 Tverrfaglig samarbeid

Samhandling i tverrfaglig team er identifisert som viktig for å oppnå gode resultater (12;17)(nivå1a). Hvordan teamet samarbeider påvirker både grad av fremgang og liggetid (220). Teamet bør ha ukentlige tverrfaglige samarbeidsmøter med fast struktur i tillegg til daglige mer uformelle møter. Det tverrfaglige teamet skal samarbeide om mål for behandling og rehabilitering, samt om planlegging av videre oppfølging og utskrivning sammen med pasient og ev. pårørende (17;251).

Vedlegg