Akuttfasen  

3.7 Overvåkning og kontroll av fysiologisk homøostase

Anbefaling :  medisinsk overvåkning Grad Nivå
Det bør gjennomføres ikke-invasiv monitorering av hjerterytme, BT, oksygenmetning, B 2a temperatur og respirasjon de første 12-24 timene etter innleggelsen, og lenger hos ustabile pasienter. Denne overvåkningen bør skje i en slagenhet. B 2a

Den generelle overvåkning og behandling i akuttfasen har som mål å optimalisere den fysiologiske homøostase. Respirasjon, sirkulasjon (BT og hjerterytme), væskebalanse, blodsukkerkonsentrasjon og temperatur er de viktigste faktorene som bør overvåkes og ev. korrigeres, og dette er viktige elementer i akutt slagenhetsbehandling (17) (nivå 2a) (se kapittel 3.11 Behandling i slagenheter).

Vedlegg