3.7.2 Sirkulasjon

Optimalisering av cerebral sirkulasjon er viktig i akuttfasen og monitorering av blodtrykk og hjertefunksjon står derfor sentralt i overvåkningen.

Vedlegg