3.7.3 Temperatur

Anbefalinger :  temperaturregulering Grad Nivå
Pasienter med feber de første 24-48 t etter debut av hjerneslag bør få behandling med paracetamol til ≤37.5 grader. B 1b
Mulig infeksiøs årsak til feber bør utredes og ev. behandles. D 4

Feber (>37,5 grader C) innen 24-48 t etter symptomdebut er assosiert med økt dødelighet (160;161) og nedsatt funksjonsnivå (160;162). Behandling med paracetamol (4-6 g/døgn) senker kroppstemperaturen med 0,2-0,4 grader og kan medføre bedring i funksjonsnivå (163-165) (nivå 1b). 

Vedlegg