Akuttfasen  

3.8 Komplikasjoner - forebygging og behandling

Komplikasjoner er vanlig ved hjerneslag. 60-80 % av slagpasienter får komplikasjoner i akuttfasen, og i løpet av de første 3-6 md. etter slaget har om lag 90 % opplevd en eller flere komplikasjoner (174;175).

Komplikasjoner kan være livstruende og/eller redusere mulighetene for maksimal funksjonell bedring. Bedre forebygging, raskere identifisering og mer effektiv behandling av komplikasjoner, er trolig viktige årsaker til den positive effekten av slagenhetsbehandling (176).

I dette kapittelet presenteres en del av de viktigste og vanligste komplikasjonene i akuttfasen ved hjerneslag. En del komplikasjoner er mest framtredende eller mest aktuelle å behandle etter akuttfasen (etter første uke), og for slike komplikasjoner henvises til kapittel 5.4 Funksjon og aktivitet.

Vedlegg