3.8.5Fallrisiko

Det er økt risiko for fall etter et gjennomgått hjerneslag og nesten 10 % av pasientene opplever et eller flere fall den første uken (175;195). For tiltak og anbefalinger henvises til pkt. 5.4.1.7 Forebygging av fall.

Vedlegg