3.8.2 Infeksjoner

Aspirasjonspneumoni og urinveisinfeksjon er hyppige komplikasjoner etter hjerneslag. Noe av årsaken til dette kan muligens være et svekket immunforsvar i den akutte fasen (182). Svelgevansker, immobilisering og urinretensjon er de viktigste faktorene til den økte forekomsten av infeksjoner i urin og luftveier. Andre infeksjoner er sjeldne.

Vedlegg