3.8.4Kardiale

EKG-forandringer og hjertearytmier sees ofte ved akutt hjerneslag. Den vanligste arytmi er atrieflimmer. Livstruende arytmier er sjeldne. Overvåkning, forebygging og behandling av kardiale komplikasjoner følger vanlige kardiologiske behandlingsprinsipper. Se ellers pkt. 3.7.2.2 Hjertefunksjon for anbefalinger vedrørende overvåkning/utredning av kardiale tilstander ved akutt hjerneslag.

Vedlegg