3.8.1.1 Epileptiske anfall

Anbefalinger :  epileptiske anfall Grad Nivå
Hos pasienter med kun ett isolert krampeanfall i tilknytning til debut av hjerneslaget er profylakse med antiepileptika vanligvis ikke indisert. C 3
Pasienter med flere epileptiske anfall eller anfall etter akuttfasen bør som hovedregel få profylaktisk behandling med antiepileptika. C 3

Epileptiske anfall opptrer hos 2-5 % av pasienter med hjerneslag (177;178). Slike anfall er vanligst ved store hjerneinfarkt, ved blødninger og ved lesjoner som involverer hjernebarken (178). Om lag 50 % av de som har et krampeanfall ved debut av slaget vil oppleve nye epileptiske anfall i det videre forløpet, og da bør antiepileptisk medikasjon vurderes (178) (nivå 3).

Vedlegg