3.8.1.2 Økt intrakranialt trykk

Anbefalinger :  økt intrakranialt trykk Grad Nivå
Behandling av økt intrakranialt trykk bør foregå i en intensivenhet. B 2b
Osmoterapi kan vurderes i påvente av kirurgisk behandling. B 1a
Aggressiv behandling av feber med antipyretika anbefales. C 3
Normalisering av hyperglykemi med i.v. insulininfusjon anbefales. C 2b
BT bør opprettholdes i nivå 160-180/90-110 mmHg. C 2b
Ved økt intrakranialt trykk bør hode og overkropp heves. D 4

Behandling av høyt intrakranialt trykk inkluderer generelle tiltak som elevert hodeende, kontroll av feber og hyperglykemi, smertestillende og sederende medikamenter. Spesifikk behandling inkluderer BT-kontroll, men BT bør sannsynligvis ikke reduseres til under 160/90 mmHg. Middeltrykket kan sannsynligvis reduseres 15 % uten at sirkulasjonen i hjernen reduseres.

Osmoterapi med mannitol eller glyserol er av usikker verdi i behandling av forhøyet intrakranialt trykk (93;94;179) (nivå 1a). Osmoterapi bør benyttes ved truende transtentoriell herniering som et tiltak for å vinne tid i påvente av nevrokirurgisk behandling. Intensivbehandling med sedasjon, intubering og hyperventilering kan være indisert i denne situasjonen. Behandling i nevro-intensivenhet synes å kunne redusere dødelighet hos pasienter med hjerneblødning med tegn til økt hjernetrykk (180) (nivå 2b). Behandling i intensivenhet benyttes mindre i Norge enn i de fleste andre europeiske land (181). For kirurgisk intervensjon ved økt trykk/malignt hjerneødem henvises til kapittel 3.5.3 Kirurgisk behandling.

Vedlegg