3.8.7Psykiske reaksjoner

Underkapitler

Psykiske komplikasjoner og særlig depresjon forkommer ofte etter hjerneslag. Behandling av slike tilstander er mest aktuelt etter akuttfasen og omtales derfor i rehabiliteringskapitlet (kapittel 5 Rehabilitering og rehabiliteringsbehov). Her omtales bare akutt agitasjon/delir.

Vedlegg