3.8.6Smerter

Underkapitler

Smerter er vanlig etter hjerneslag; hyppigst muskel- og leddsmerter relatert til pareser og koordinasjonsvansker, men også sentralt betingede smerter forekommer. Skuldersmerter debuterer ofte i akuttfasen. Forebygging og behandling av skuldersmerter er derfor nødvendig i akuttfasen. For mer informasjon om øvrige smerteproblemer etter hjerneslaget henvises til kapittel 5.4.1.12 Smerteproblemer.

Vedlegg