3.8.8 Stress-ulcus

Anbefaling :  stress-ulcus Grad Nivå
Ulcus-profylakse bør gis til eldre pasienter med alvorlige slag og med tilleggsfaktorer som tidligere ulcus eller bruk av antiflogistika eller steroider. D 4

Forekomsten av stress-ulcus hos slagpasienter er lite undersøkt. I en studie forekom gastro-intestinal (GI) blødning hos 3 %, hyppigst hos eldre pasienter med alvorlige slag. GI-blødning var assosiert med økt mortalitet (213). Asymptomatisk stress-ulcus er trolig mer vanlig. En indisk studie med rutinemessig gastroskopi hos pasienter med intracerebral blødning fant stress-ulcus med blødningstegn hos 30 % (214). For intensivpasienter anbefales ulcus-profylakse til selekterte pasienter, for eksempel ved GCS <9 (215). For pasienter som bruker antiflogistika eller steroider vil det også være indisert å vurdere ulcus-profylakse.

Vedlegg