Akuttfasen   Mottak  

3.3.2 Diagnostikk og utredning i slagenheten

For å kunne gjennomføre trombolysebehandling raskt og effektivt kreves prosedyrer og tydelige behandlingsprotokoller (11;39) (nivå 3). Den akutte diagnostikk og utredning i slagenheten må tilpasses de undersøkelser som er gjennomført i akuttmottaket (se kapittel 3.3.1 Diagnostikk/utredning i akuttmottaket). Ny vurdering av vitale funksjoner, kardiovaskulær og nevrologisk status bør gjennomføres inkludert kvantitering av de nevrologiske utfall med NIHSS eller tilsvarende (40;41).  

Ved feber og/eller hypotensjon bør mulighet for CNS-infeksjon eller sepsis vurderes.

Følgende må avklares dersom dette ikke er gjort i akuttmottaket (Det bør lages prosedyrer som sikrer at dette blir avklart i akuttmottaket, se kapittel 3.3.1 Diagnostikk/utredning i akuttmottaket ):

  • hypo- eller hyperglykemi (glukose stix)
  • ev. samtidig hjerteinfarkt (EKG og hjerteinfarktmarkører)
  • andre relevante øyeblikkelig hjelp-blodprøver som Hb, leukocytter, trombocytter, CRP, Na, K, kreatinin og INR.

En rask og korrekt diagnostisering av hjerneslag krever tett samarbeid mellom mottakende lege, radiolog og lege med spesialkompetanse i behandling av hjerneslag (42).

Vedlegg