3.4.2 Ultralyddiagnostikk

Anbefalinger :  akutt ultralyddiagnostikk Grad Nivå
Ultralyd halskar bør gjøres hos alle pasienter med hjerneinfarkt eller TIA, men kan unnlates der undersøkelsen vurderes til ikke å ha behandlingsmessige konsekvenser. - -
Transkranial ultralydundersøkelse kan utføres for å evaluere den hemodynamiske betydningen av ekstrakraniale og intrakraniale stenoser/okklusjoner. - -
Transkranial embolimonitorering kan utføres ved usikkerhet om sannsynlig embolikilde, og kan understøtte terapeutiske avgjørelser. - -

.

Vedlegg