3.4.2.2 Emboli-diagnostikk (sirkulerende blodpropper)

De fleste hjerneinfarkter er emboliske med embolikilde enten i hjertet, aorta eller karotis-arteriene. Det er vist at sirkulerende mikroembolier er hyppige i tidlig fase etter et hjerne-infarkt (68;69), spesielt hos pasienter med karotisstenoser (70-72). Mengden sirkulerende mikroembolier er påvirkelige av medikamentell behandling (72). Betydningen av sirkulerende mikroembolier for den enkelte pasient er fortsatt uavklart. TCD er den eneste metoden som kan påvise mikroembolier i cerebral sirkulasjon in vivo (73). TCD embolimonitorering kan derfor bidra til en patofysiologisk forståelse av situasjonen og kan ha terapeutiske implikasjoner.

Vedlegg