Akuttfasen  

3.14 Telemedisinsk nettverk

Anbefaling :  telemedisinsk nettverk Grad Nivå
Telemedisinske nettverk bør utvikles for å knytte alle slagenheter i en helseregion opp mot regionens spesialiserte slagsenter/sentra. B 2b

Telemedisinsk nettverk kan knytte slagenhetene opp mot spesialiserte slagsentra i et tett klinisk samarbeid. Ett spesialisert slagsenter bør fungere som ressurssenter for slagenheter i sin region/område. Mål for nettverket er:

  • å sikre effektiv behandling av god kvalitet ved alle slagenheter, 
  • å sikre høyspesialisert behandling ved de spesialiserte slagsentra for selekterte pasienter,
  • å legge forholdene til rette for forskning både i slagenhetene og i de spesialiserte slagsentra.

Et telemedisinsk nettverk vil kunne bringe avansert akutt slagmedisin til slagenheter ved mindre sykehus (268-271) slik at det kan oppnås resultater på samme nivå som ved større og mer spesialiserte enheter (272;273) (nivå 2b). Et telemedisinsk nettverk kan medføre at bruken av trombolytisk behandling kan tidobles ved de tilknyttede mindre sykehusene (272;274). Trombolyse via et telemedisinsk nettverk er kostnadseffektivt (275). Nettverket bør ha mulighet for toveis audio-videokonferanse sammen med radiologisk billedinformasjon (268;276). Nettverk basert kun på telefonkonsultasjon er nyttig (277), men gir ikke så tilfredsstillende effekt som bildebasert telemedisin (278;279) (nivå 2b).

Vedlegg