Akuttfasen  

3.9Tverrfaglige behandlingstiltak

For å kunne ivareta slagpasienter i akuttfasen optimalt i forhold til akuttbehandling, observasjon, forebygging og behandling av komplikasjoner samt stimulering mobilisering og opptrening, trengs et godt tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglig teamsamarbeid er en av de sentrale faktorene i forskningsbasert slagenhetsbehandling (12 ) (nivå 2a). Akuttbehandling i slagenheter bør derfor organiseres slik at dette tverrfaglige samarbeidet ivaretas. For mer informasjon og anbefalinger, se kapittel 3.11 Behandling i slagenheter .

Vedlegg