Alle anbefalinger

Disseksjoner

Anbefalinger :  disseksjoner Grad Nivå
Alle yngre pasienter (<60 år) med hjerneinfarkt bør utredes med ultralyd og/eller MR-angiografi av halskar for å avklare om det foreligger disseksjon. - -
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA pga. ekstrakranial disseksjon bør behandles med ASA 75 mg daglig. B 2b
Det bør vanligvis gis livslang behandling med ASA. C 3
Pasienter med disseksjon og residiverende hjerneinfarkter eller TIA under ASA-behandling bør skifte til antikoagulasjon og behandles i 3-6 md. C 3
Ved residiv av hjerneinfarkt tross medikamentell behandling kan karotiskirurgi eller endovaskulær behandling vurderes. C 3