Alle anbefalinger

Sinusvenetrombose

Anbefalinger :  sinusvenetrombose Grad Nivå
Pasienter med mistenkt sinusvenetrombose (SVT) bør utredes med cerebral MR-angiografi med venesekvenser, og trombofiliutredning bør vurderes. - -
Pasienter med SVT og kjent temporær risikofaktor bør behandles med antikoagulasjon i 3-6 md. B 1b
Pasienter med spesielt høy risiko for ny SVT bør få antikoagulasjonsbehandlingi mer enn 6 md. tilsvarende pasienter med høy risiko for annen venøs tromboembolisme. D 4
Antiødembehandling og hemikraniektomi bør vurderes ved livstruende økt intrakranialt trykk. D 4