Alle anbefalinger

Migrenøse hjerneinfarkter

Anbefalinger :  migrenøse hjerneinfarkter Grad Nivå
Pasienter med migrenøse hjerneinfarkter bør initialt behandles som andre pasienter med akutt hjerneinfarkt. D 4
Differensialdiagnosen kan være vanskelig, og nevrolog bør delta/konsulteres i forbindelse med den diagnostiske vurderingen. D 4
Personer som har migrene med aura bør frarådes å røyke, og kvinner bør overveie å bruke annen prevensjon enn kombinasjons-P-piller. B 2b
Personer med migrene uten koronarsykdom kan behandles med triptaner da risikoen for hjerneinfarkt ikke øker. B 2b