Alle anbefalinger

Livsforlengende behandling av alvorlig syke

Anbefalinger :  livsforlengende behandling av alvorlig syke Grad Nivå
Hos pasienter med alvorlig hjerneslag der prognosen vurderes til å være meget dårlig kan det være aktuelt å avstå fra livsforlengende behandling. I slike tilfeller bør en standardisert prosedyre følges i henhold til nasjonale anbefalinger. (Veileder Helsedir 2009). D 4
Hos slike pasienter bør det på forhånd vurderes om det foreligger indikasjon for å gi hjerte-lunge redning (HLR), og det bør være prosedyrer som inneholder krav om begrunnelse for HLR minus, dokumentasjon, informasjon og når beslutningen skal vurderes på nytt. D 4