Alle anbefalinger

Spesialiserte slagsentra

Anbefalinger :  spesialiserte slagsentra Grad Nivå
Det bør opprettes minst ett spesialisert slagsenter i hver helseregion. D 4
De spesialiserte slagsentrene bør ha som oppgave å være ressursbase for slagenhetene i sitt område, og bidra til forskning, utvikling og behandling når det gjelder nye og avanserte behandlingstiltak. D 4