Alle anbefalinger

Telemedisinsk nettverk

Anbefaling :  telemedisinsk nettverk Grad Nivå
Telemedisinske nettverk bør utvikles for å knytte alle slagenheter i en helseregion opp mot regionens spesialiserte slagsenter/sentra. B 2b