Alle anbefalinger

Tiltak ved ankomst akuttmottak/slagenhet

Anbefalinger :  tiltak ved ankomst akuttmottak/slagenhet Grad Nivå
Det bør etableres klare prosedyrer for varsling og håndtering i akuttmottak, god kommunikasjon med vakthavende lege og avtaler mellom akuttmottak,røntgenavdeling, laboratorietjeneste og slagenhet for å redusere tidsbruk for akutt diagnostikk og utredning. C 3
Ved ankomst bør vitale funksjoner, respirasjon og sirkulasjon undersøkes, og en kort standardisert nevrologisk undersøkelse bør gjennomføres. - -
Lokale forhold må avgjøre hvilke tiltak, inkludert trombolyse, som bør utføresi akuttmottak/røntgenavdeling og hvilke som bør utføres ved ankomst i slagenheten, men et nært samarbeid bør etableres for å unngå forsinkelser. D 4
Observasjon, monitorering, blodprøver og ev. behandlingstiltak som ivaretar vitale funksjoner og fysiologisk homøostase bør gjennomføres raskt. D 4