Alle anbefalinger

Akutt radiologisk bildediagnostikk (CT, MR)

Anbefalinger :  akutt radiologisk bildediagnostikk (CT, MR) Grad Nivå
Pasienter med symptomer på akutt hjerneslag bør umiddelbart undersøkes med CT eller MR. - -
For pasienter som er aktuelle for trombolyse bør bildeundersøkelse av hjernen gjennomføres innen 20-30 min etter innleggelse. - -
Ved akutt hjerneinfarkt bør CT kombineres med CT-angiografi for å kartlegge vaskulære forhold, men kan unnlates hos pasienter der informasjon fra en slik angiografi vurderes til ikke å ha betydning for valg av behandling i akuttfasen. - -
Ved hjerneinfarkt bør kontroll-CT utføres minst en gang (etter 1-3 døgn) for vurdering av skadeomfang, ev. komplikasjoner og prognose. - -
MR-angiografi med kontrast eller CT-angiografi bør utføres hos pasienter som vurderes for karotiskirurgi. - -
Ved hjerneblødning bør CT kombineres med CT-angiografi for å avklare om det foreligger aneurysmer eller karmalformasjoner, og om det foreligger en pågående blødning (”spot sign”). - -
Ved hjerneblødning bør kontroll-CT utføres minst en gang (etter 24 t) for å vurdere sykdomsutviklingen. - -
Ved hjerneblødning bør pasienten som hovedregel undersøkes etter 1-2 md. for å utelukke tumor eller karmalformasjoner. - -